| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @

Výukový a výzkumný minipivovar

Katedra technologických zařízení staveb - Technická fakulta
Katedra technologických zařízení staveb - Technická fakulta
Obsah vytvořil:
Ing. Michal Hruška, Ph.D.
Publikováno:
30. 5. 2007
Vizualizace (b)

Katedra technologických zařízení staveb - Technická fakulta

Aktuality

Slavnostní otevření minipivovaru

Dne 24. dubna 2006 byl slavnostně rektorem ČZU prof. Ing. Janem Hronem, DrSc., dr.h.c., děkanem Technické fakulty prof. Ing. Jiřím Klímou CSc. a vedoucím katedry technologických zařízení staveb, docentem Ing. Miroslavem Přikrylem, CSc. otevřen Výzkumný a výukový minipivovar. Tento minipivovar byl postaven primárně  pro:
  • výuku studentů oboru „Technologická zařízení staveb“, tento obor je uznán Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), a studentů příbuzných oborů pro které katedra TZS garantuje i další odpovídající předměty,
  • výzkumné práce spojené s řešením speciálních otázek dvoustupňového šrotování sladu, náhrady ječného slady odpovídajícími surogáty,
  • výzkum a šlechtění zemědělských surovin pro výrobu piva (jednotlivé odrůdy sladovnických  ječmenů a chmele, ekologické )
  • prodej eventuálního přebytku piva formou jeho prodeje jako sudového v restauracích  areálu ČZU v Praze nebo lahvového v prodejně produktů ČZU
 
page foot